Новини

Покана от СНЦ “ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО " за предстоящи обучения

ПОКАНА

ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Екипът на МИГ Балчик – Генерал Тошево организира:

Двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган (за най-малко десет участници) на тема " Оценка и мониторинг на проекти към Стратегията за ВОМР" - зала, кафе-паузи, консумативи и хартия, лектор.

Обучението ще се проведе на 29 и 30.10.2019 г. в гр.Балчик от 10.30 часа в Заседателна зала на Общината и в гр. Балчик, ул. „21 септември“ № 6,

Две Двудневни обучения - зала, кафе-паузи, консумативи и хартия, лектор (за най-малко двадесет участници) на тема "Изпълнение и отчитане на проекти към Стратегията за ВОМР"

Обученията ще се проведат на 19 - 20.11.2019 г. от 10.30 часа гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5, Заседателна зала на Общината и на 21 - 22.11.2019 г. в гр. Балчик, ул. „21 септември“ № 6, Заседателна зала на общината.

Всички желаещи да посетят горните събития могат да се запишат и получат информация в офисите на сдружението. В случай на промяна на дати и място на събитията, ще ви уведомим своевременно.

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево